Turktex

AR&GE departmanında çalışan kalifiye uzmanlar ve pilot makinalarıyla ürünlerin kalitesi ve sürekli yeni ürün geliştirilmesi sağlanmaktadır.